ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ…

319
firstsuddi

ಜೆಡಿಎಸ್ -18
ಬಿಜೆಪಿ    -22
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 19
ಪಕ್ಷೇತರ -06
ಒಟ್ಟು –   65