ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಎಸ್.ಎಲ್. ಧರ್ಮೇಗೌಡ…

545
firstsuddi

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು:ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ನ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಎಸ್.ಎಲ್. ಧರ್ಮೇಗೌಡರವರು ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.