ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪುರಸಭೆ ಪಲಿತಾಂಶ…

355

ಜೆಡಿಎಸ್     23
ಬಿಜೆಪಿ       00
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್    00
ಪಕ್ಷೇತರ     00
ಒಟ್ಟು        23